Stadsvandring


Stadsvandring me skolan på södershöjer. Bilden är tagen från Corneliusparken, med utsikt över Grönan!

Inga kommentarer: